Coalitie Hart van Brabant gaat verder als Siem

Vanaf januari dit jaar werken tien verschillende organisaties samen in de Wmo-zorg voor de inwoners van Hart van Brabant. Dit gebeurt onder de naam De Coalitie Hart van Brabant. Vanaf nu gaat de Coalitie als zorgpartner verder onder de naam Siem.  

Siem biedt ondersteuning aan mensen (18+) die dat tijdelijk nodig hebben: begeleiding, beschermd wonen en dagopvang. Dit gebeurt bij de cliënt thuis, in het beschermd wonen of via dagopvang en dagbesteding. Medewerkers van de tien zorgpartijen werken integraal als één partij samen binnen Siem. Dit zijn ASVZ, Amarant, GGZ Breburg, Het Werkt, Impegno, Prisma, RIBW Brabant, SMO Traverse, Sterk Huis en Thebe. 

Samen dichtbij 

Siem staat voor samen dichtbij. Siem is een samenwerking van tien zorgorganisaties, die ieder vanuit hun eigen achtergrond veel kennis en kunde in huis hebben. Door daarnaast samen te werken met collega’s en andere samenwerkingspartners (waaronder huidige aanbieders) biedt Siem een breed aanbod en een passende aanpak. Zo krijgen cliënten een aanbod op maat. 

De medewerkers van Siem werken dichtbij cliënten, in de wijk, de buurt of de straat. Op deze manier zijn zij zichtbaar en aanspreekbaar. Door het vroegtijdig signaleren van zaken werken zij preventief samen met andere maatschappelijke partners aan het oplossen of verbeteren van problemen.

Vernieuwende aanpak Wmo-zorg Hart van Brabant 
Tot 2022 waren er in de regio Hart van Brabant maar liefst tweehonderd partijen voor Wmo-ondersteuning. Dit enorme aanbod maakte het onoverzichtelijk voor de mensen met een hulpvraag. Daarnaast kon de gemeente de kwaliteit niet goed garanderen, met zoveel aanbieders. Om die redenen besloten de gemeentes van  de regio Hart van Brabant samen het zorglandschap te veranderen. Het aantal partijen werd beperkt door de handen ineen te slaan en met één verantwoordelijke partij te werken: De Coalitie Hart van Brabant.  

Via een aanbesteding werd de Coalitie Hart van Brabant vanaf 1 januari 2023  verantwoordelijk voor de uitvoering van het Wmo-aanbod voor alle inwoners die ondersteuning nodig hebben van de elf deelnemende gemeentes in de regio: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek,  Oisterwijk, Tilburg,  Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Waalwijk en Loon op Zand (de laatste twee alleen voor beschermd wonen). De Coalitie Hart van Brabant, nu dus genaamd Siem, werkt nauw samen met de gemeentes en onderaannemers.  

Voordelen nieuwe situatie voor inwoners Hart van Brabant
Deze constructie maakt het uiteindelijk makkelijker om te sturen op kwaliteit, om kosten beheersbaar te houden en zorggeld zoveel mogelijk te gebruiken waarvoor het bedoeld is: het leveren van kwalitatief goede zorg.  

Namens Siem legt Marina Hesen, bestuurder van RIBW Brabant, uit: 
“Door deze krachten- en expertisebundeling  kunnen wij mensen met hele verschillende ondersteuningsvragen helpen. We kunnen snel de frequentie en intensiteit van onze ondersteuning aanpassen en dát doen wat nodig is. Cliënten hoeven hiervoor  niet steeds opnieuw een beschikking voor zorg bij hun gemeente aan te vragen. Bovendien is minder administratie nodig, omdat er gewerkt wordt met één ondersteuningsplan voor de cliënt in één systeem. Medewerkers werken eenvoudiger samen, omdat er geen schotten meer bestaan tussen organisaties en sectoren. Hierdoor kunnen onze professionals bijvoorbeeld ook veel sneller schakelen als zij expertise en specialisme, die voorheen buiten de eigen organisaties gezocht werd, in willen zetten. Ook kunnen we in de ondersteuning doorlopende lijnen creëren tussen beschermd wonen en begeleiding.” 

Meer informatie over Siem is te vinden op de website www.metsiem.nl.