Ik zoek hulp

Hulp nodig? Siem is er voor jou

Gaat het even niet zo goed? Dan is hulp krijgen fijn. Siem biedt die ondersteuning: bij jou thuis, in het beschermd wonen of op de dagopvang. Daarvoor moet je ouder zijn dan 18 jaar en wonen in een van de volgende gemeentes:

Siem helpt je als je hulp nodig hebt.

In de gemeente Waalwijk biedt Siem alleen beschermd wonen.

Zo vraag je hulp

Om hulp te krijgen van Siem vraag je eerst hulp aan de gemeente waarin je woont. De gemeente kijkt hoe jij het beste geholpen kunt worden: door Siem of door een andere organisatie. Als Siem jou kan helpen, ontvang je van de gemeente een brief. Dat heet een ‘DAT-besluit’.

Een ‘DAT-besluit’ heb je nodig, want daarmee wordt de tijdelijke ondersteuning die jij krijgt vergoed. De hulp valt dan namelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is een Nederlandse wet. Aan de hand daarvan kunnen mensen die dat nodig hebben de juiste zorg en hulp krijgen. Het doel ervan is dat ze langer in hun eigen huis en op zichzelf blijven wonen. En dat ze mee blijven doen in de samenleving.

Bekijk hier welke stappen (van klacht tot afsluiten van zorg) je zet om je weer beter te voelen. 

Klik op het logo van jouw gemeente. Vraag daar hulp aan.