Tip of klacht?

Heb je een tip, compliment of wil je een klacht indienen? Wij horen graag wat we goed doen, maar ook wat we niet zo goed doen. Daar kunnen én willen we van leren!

Ben je ontevreden of heb je een klacht?

De medewerkers van Siem doen er alles aan om goede ondersteuning te verlenen aan cliënten. Toch kan het gebeuren dat je minder tevreden bent of een klacht hebt. Deze klachtenprocedure geeft aan welke stappen je kunt volgen en hoe Siem hiermee omgaat.

Voor wie is onderstaande klachtenprocedure bestemd

De klachtenprocedure is bestemd voor cliënten, ex-cliënten, vertegenwoordigers.

Voor het bespreken van een klacht kun je
onderstaande stappen volgen:

Stap 1 - In gesprek met de medewerker/teamleider

Wanneer je niet tevreden bent over de ondersteuning die je vanuit Siem krijgt of als je ergens niet mee akkoord gaat, dan kun je dit in eerste instantie bespreken met de betreffende medewerker. Wanneer het niet mogelijk is om dit direct met de medewerker te bespreken of op te lossen, dan kun je contact opnemen met de teamleider. Je kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Als je het moeilijk vindt om je onvrede te uiten, kun je hierbij ondersteuning vragen van de cliëntvertrouwenspersoon en/of klachtencoördinator. De vertrouwenspersoon cliënten is niet in dienst van een van onze organisaties en werkt dus onpartijdig en is onbevooroordeeld. De hulp van de cliëntvertrouwenspersoon kan op elk moment worden ingeschakeld.

Vaak is rechtstreeks contact de snelste manier om iets aan de onvrede te doen en wordt er dan al een oplossing gevonden. Is er geen oplossing gevonden of ben je ontevreden met hoe je klacht is opgelost? Neem dan contact op met de klachtencoördinator van Siem.

Stap 2 - Neem contact op met de klachtencoördinator van Siem

Indien het onderlinge gesprek niet tot een oplossing leidt voor je, of als je direct contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris heb je de mogelijkheid om de klacht schriftelijk in te dienen via het klachtenformulier.

De klachtencoördinator neemt de klacht in ontvangst en in behandeling. De klachtencoördinator kijkt naar mogelijke interne oplossingen. Indien interne oplossingen niet adequaat zijn, wordt de klacht doorgezet naar een (onafhankelijke) klachtenfunctionaris.

Nadat de klachtenfunctionaris jouw klacht heeft ontvangen, neemt de klachtenfunctionaris contact met je op. De klachtenfunctionaris gaat met je in gesprek om duidelijkheid te krijgen over jouw klacht en hoe je wilt dat de klacht wordt opgelost. Ook gaat de klachtenfunctionaris in gesprek met degene tegen wie de klacht is ingediend. De klachtenfunctionaris streeft ernaar om samen tot een oplossing van je klacht te komen.

Je kunt bij de klachtenfunctionaris terecht met vragen, bemiddeling en advies over je rechten en klachtmogelijkheden.

Stap 3 - Externe klachtencommissie

Als je geen gebruik wenst te maken van de klachtenprocedure zoals hierboven omschreven kun je een klacht indienen bij de externe klachtencommissie.

Kosten

Aan een gesprek/klacht zijn voor de cliënt geen kosten verbonden. Ook aan de behandeling van de klacht (door Siem, de zorgorganisatie of door de externe klachtencommissie) zijn voor de cliënt geen kosten verbonden. Eventuele bijkomende kosten komen wél voor rekening van de cliënt zelf. Daarbij kan worden gedacht aan reiskosten of een vergoeding, die de cliënt betaalt aan iemand die hem in de klachtenprocedure vertegenwoordigt.

Vertrouwelijk

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen ondernomen zonder jouw toestemming.

Geheimhouding

Voor alle betrokkenen bij de klacht geldt een geheimhoudingsplicht.

Geschillencommissie Zorg

Heb je jouw klacht ingediend bij Siem en is deze niet goed opgelost dan heb je de mogelijkheid om jouw klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Zorg.

Contactgegevens Geschillencommissie Zorg:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070-3105380
Website Geschillencommissie Zorg

Wil je meer weten?

Voor een uitgebreid antwoord en je klachtmogelijkheden verwijzen wij je door naar ons gehanteerde klachtenreglement.