Privacyverklaring

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk verwerkt. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. De gegevens die je aan Siem verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. De gegevens worden niet voor een ander doel verwerkt dan waarvoor het aan je gevraagd wordt.

Privacyverklaring voor cliëntgegevens

Siem moet persoonsgegevens van cliënten verzamelen en vastleggen in een (elektronische) cliëntendossier. Deze gegevens hebben we nodig om goede ondersteuning te kunnen bieden. Je mag van medewerkers van Siem verwachten dat zij zorgvuldig met je gegevens omgaan.

Wie mogen je gegevens inzien?

Medewerkers van Siem die betrokken zijn bij jouw zorg kunnen je persoonsgegevens inzien. Ze hebben alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun werk goed te doen. Daarnaast hebben medewerkers toegang tot je gegevens wanneer dat nodig is om de zorg in rekening te brengen of te controleren.

De persoonsgegevens die je aan ons geeft, kunnen wij wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg, ook met aan derden delen geven.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht.

Welke rechten heb ik als cliënt?

Je mag vragen welke gegevens Siem van je verzamelt en wie er toegang toe heeft, waarom Siem die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden. Je hebt het recht om de gegevens die wij van je hebben in te zien. Als je vindt dat er fouten in je gegevens staan, mag je vragen om dit aan te passen.

Bij wie moet ik zijn met vragen over privacy?

Je eigen begeleider is het eerste aanspreekpunt als je vragen hebt met betrekking tot privacy.