“Onze samenwerking in Hart van Brabant is echt uniek”

Gertrude Graumans, bestuurder RIBW Brabant en voorzitter stuurgroep Siem:

“Er zijn natuurlijk talloze samenwerkingsverbanden in de zorg in Nederland, maar ik durf te zeggen dat wat wij in Hart van Brabant neerzetten, met zoveel inwoners, echt uniek is. Siem is een samenwerkingsverband: het heeft geen juridische entiteit, het is geen stichting. We werken met tien organisaties samen in een kader van afspraken die we met elkaar hebben vastgelegd.

Het uitgangspunt van Siem is dat de cliënt de regie heeft en wij dat als zorgpartners ondersteunen. Met de expertise van al die verschillende partners kunnen we dat ook heel goed. Dat is het mooie van Siem. We behouden de eigenheid en expertise van al die organisaties en maken er gebruik van wanneer dat nodig is. Als een van onze moederorganisaties al een oplossing of werkwijze heeft, gaan we niet opnieuw het wiel uitvinden.”

Het ging niet vanzelf

“Natuurlijk ging het niet vanzelf. Ga er maar aan staan: met tien organisaties de verschillende gebiedsteams in de regio inrichten en gaan werken volgens een nieuwe visie. Met medewerkers die vanuit hun eigen organisatie gewend zijn op een bepaalde manier te werken, met allemaal een eigen laptop en eigen systemen. Dat is een enorme operatie geweest.

Het inrichten, met elkaar gaan samenwerken, de gesprekken aangaan met cliënten en met onderaannemers. Ik denk dat we onderschat hebben hoeveel tijd het kost om dit goed te doen. Gelukkig hebben we vanuit het transformatiebudget van de regio middelen beschikbaar gekregen om dit ook goed en zorgvuldig te kunnen doen. Qua bedrijfsvoering zijn we nu goed op weg. Dit jaar gebruiken we om verder in control te komen. In goede harmonie met de gemeente voeren we het gesprek over het taakbudget, waarin we natuurlijk ook de scherpte opzoeken bij elkaar. Dat vind ik ook echt een compliment aan de gemeenten binnen de regio waard.”

Wijkgericht werken leidt tot gemeenschapskracht

“We hebben nu de eerste vier jaar gegund gekregen met Siem, maar er is ook nog een stap daarna. We kijken naar de opgave die we met elkaar hebben: hoe kunnen we onze cliënten blijven ondersteunen, met minder arbeidskrachten en met beperkte financiën? In de visie van Siem ligt de oplossing echt in de wijk, zo dicht mogelijk bij de inwoners. Daar moeten we organiseren dat iemand goed voor zichzelf kan blijven zorgen, met behulp van het eigen netwerk en het voorliggend veld.

Is er wat meer nodig, dan is Siem er. Wonen er in een wijk voornamelijk oudere mensen met een ondersteuningsvraag of speelt er heel andere problematiek? Afhankelijk daarvan kunnen we de gebiedsteams zo goed mogelijk inrichten. Wanneer Siem de capaciteit of de expertise niet heeft, dan hebben we onze onderaannemers om op terug te vallen. Daar werken we nauw mee samen, zij zijn erg belangrijk voor ons. We geloven dat wijkgericht werken gaat leiden tot gemeenschapskracht en de sociale verbondenheid en daar willen we ook graag aan bijdragen.”