Samenwerken binnen Siem 

v.l.n.r.: sleutelfiguren Brit Evers, Sandra Stabel en Kelly Vromans

“We sluiten aan op het verhaal van de cliënt”

Alle begin is moeilijk. Ook Siem kende een weerbarstige start. Maar de coalitie binnen de regio Hart van Brabant – die zowel beschermd wonen als ambulante begeleiding biedt – kwam in 2023 tot bloei. En hielp onder meer cliënten bij het vinden van een passende woonomgeving waar zij kunnen groeien. Om uiteindelijk weer zelfstandig te kunnen wonen, al dan niet met ambulante begeleiding.  

Kelly Vromans was erbij, op 1 januari 2023, toen Siem officieel van start ging. Ze vierde haar 12,5-jarig jubileum bij Amarant toen ze door haar manager werd gevraagd voor Siem. Of ze de rol van sleutelfiguur wilde vervullen voor die nieuwe club. “Náást mijn functie van senior begeleider bij Amarant, was toen nog het idee. Ik zei ja, samen met een andere collega. We kwamen er al snel achter dat het véél te veel was om te combineren. In het begin misten we vooral sturing; er was veel onduidelijk. Dat maakte het tegelijkertijd leerzaam. Het team bestond uit acht mensen, van verschillende organisaties. Met elkaar zochten we naar manieren en mogelijkheden om samen te werken. De visie stond, maar alles daarbinnen niet. Daarin mochten we zelf de regie nemen.”  

Leuk, maar ook onduidelijk, vat Kelly die tijd samen. Uiteindelijk wordt ze vrijgespeeld van haar eigenlijke functie binnen Amarant, om de kaders van haar rol bij Siem te gaan inkleuren. Toen Sandra Stabel ook vanuit Amarant als sleutelfiguur bij Siem startte, in november 2023, was er al veel meer duidelijk, vertelt ze. “Al bleef het zoeken. Je hebt tijd nodig om de rol aan te nemen. Wat kan wel, wat niet, en ook: wat past bij mij?”  

De best passende plek vinden 

Na ruim 30 jaar in de gehandicaptenzorg is er binnen Siem veel nieuw voor Sandra. “Alle expertises van de andere zorgaanbieders – zoals RIBW Brabant of SMO Traverse – waren onbekend terrein voor mij. En dus heel waardevol. Want soms plaatsen we iemand bijvoorbeeld op een locatie van Amarant, maar heeft diegene ook verslavingsproblemen. Dan zijn de kennis en ervaring van bijvoorbeeld RIBW en Traverse heel welkom. Want we willen de best passende ondersteuning bieden aan onze cliënten.” 

Ook voor Brit Evers is dat de drijfveer. Zij verruilde het wijkteam bij RIBW Brabant waar ze zowel ambulant als op een woonlocatie werkte voor de functie van sleutelfiguur bij Siem in september 2023. Als sleutelfiguur werkt ze alleen nog met beschermd wonen cliënten, vertelt ze. “Ik vind het interessant om mee te kijken naar passende plekken voor cliënten. En ook naar hoe je de ondersteuning passend kunt máken. Binnen Siem kijk je breder; de doelgroep is heel divers. Van jongeren met een verslaving tot mensen met LVB (licht verstandelijke beperking), en andere complexe casuïstiek. Alle teamleden binnen Siem denken mee bij een casus: we leren van elkaars expertises.”  

Netwerk voor zachte landing

Niet alleen voor de medewerkers, ook voor de cliënt is er in 2023 veel meer duidelijk geworden, zegt Kelly. “Hoewel we soms nog inzicht missen in de beschikbare plekken die er zijn, gaat het bemiddelen van cliënten naar een passende plek goed. We hebben een flink netwerk opgebouwd, ook met ‘onderaannemers’ – zorgorganisaties waarmee Siem binnen de regio samenwerkt. We voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een cliënt goed te laten landen. Voorheen moest iemand zich zelf bij allerlei instanties aanmelden. Nu alleen bij het Wmo-loket van de gemeente.” 

Sleutelfiguur als contactpersoon 

Sandra: “Dat betekent ook dat iemand maar één keer zijn of haar verhaal hoeft te vertellen. Wij sluiten aan op dat verhaal: doen geen herhaling van zetten maar zoeken direct de juiste plek. Onze functie heet niet voor niets ‘sleutelfiguur’; we blijven het hele traject bij de cliënt betrokken, ook na plaatsing. Elk half jaar evalueren we met de cliënt en kijken of we de ondersteuning moeten bijstellen.”  

Iemand wordt – kortom – niet meer van het kastje naar de muur gestuurd, ziet ook Brit. “We vliegen mensen vanuit allerlei expertises in om samen te gaan voor een goede, stabiele plek. Want iemand met autisme kan óók verslavingsproblematiek hebben. Daarom is het goed dat Siem er is. Er zijn meer ogen die naar iemands verhaal kijken. Er is nu zoveel expertise gebundeld dat er altijd iemand is die een cliënt verder kan helpen in zijn of haar ontwikkeling.”