Siem: de kans om hét verschil te maken 

bestuurlijk-overleg-Siem

v.l.n.r.: Hans Peijs (Thebe), Claudia Karels (ASVZ), Carina Kruijsse (SMO Traverse), Bas van Oosterhout (Amarant), Brigite van Haaften (Prisma), Bram Luijten (Sterk Huis), Gertrude Graumans (RIBW Brabant), Nicole van Riessen (Impegno), Hein van den Hurk (Het Werkt) en René Verhoeven (GGZ Breburg)

Verbeteren zorglandschap

Tot 2023 waren er in de regio Hart van Brabant bijna 200 aanbieders voor Wmo-hulp. Dit enorme aanbod maakte het onoverzichtelijk voor de mensen met een hulpvraag. Daarnaast konden gemeentes de kwaliteit niet goed garanderen, met zoveel aanbieders. Om die redenen wilden de 11 regiogemeentes samen het zorglandschap verbeteren. Via het nieuwe inkooptraject Wmo werd ons duidelijk dat de regio de zorgaanpak echt anders wilde zien.  

Met 10 zorgpartijen sloegen we de handen ineen en namen we als De Coalitie Hart van Brabant deel aan de aanbesteding. Deze werd ons eind oktober 2022 gegund. Vanaf 1 januari 2023 werken we vanuit Siem voor iedere volwassen inwoner in de Regio Hart van Brabant die een ondersteuningsvraag heeft binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. We bieden begeleiding, beschermd wonen en dagopvang.  Ons doel is om samen met de cliënt het leven weer op de rit krijgen. Met een plan en een aanpak die we samen met de cliënt bepalen. Door al onze verschillende achtergronden hebben we veel kennis in huis. Hoe groot of klein de vraag is, dat maakt ons niet uit. 

Het is onze gezamenlijke ambitie om de ondersteuning in de Regio Hart van Brabant te verbeteren. En dit is de drijvende kracht achter ons partnerschap. Ons doel is om de Wmo op zo’n manier vorm te geven dat het effectief, efficiënt en financieel haalbaar blijft voor de toekomst. We hebben nu de kans om hét verschil te maken.

Onze visie

We geloven dat mensen zelf kunnen bepalen wat voor hen belangrijk is en sluiten daar met onze ondersteuning op aan. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Op deze manier bieden we de juiste, betaalbare maatschappelijke ondersteuning in de regio Hart van Brabant. Nu en in de toekomst.

Onze missie

Siem werkt samen met en voor mensen. Zij geven aan waar ze mee zitten, wat ze anders willen én hoe zij denken daar te komen. Wij ondersteunen ze in hun groei zodat ze sterk staan en zich goed voelen in de maatschappij.

We werken met elkaar als één. We zijn van alle markten thuis en we schakelen, zonder gedoe, ook met andere organisaties. Dat doen we altijd dichtbij, het liefst in de straat, buurt of wijk. Want door vlakbij en makkelijk bereikbaar te zijn, merken we problemen sneller op en kunnen we erger voorkomen.

Leidende principes

De verandering die we met Siem willen realiseren geven we vorm aan de hand van drie leidende principes. Een leidend principe geeft richting en dient als een gids voor het nemen van beslissingen en het bepalen van acties. Het helpt individuen en organisaties om consistent te handelen en te streven naar hun doelen op basis van een gemeenschappelijke set waarden of overtuigingen.

  1. Uitgaan van vertrouwen: We werken vanuit vertrouwen in elkaar, met een open houding, kijkend vanuit het perspectief van de cliënt.

  1. Doen wat nodig is: In het belang van de cliënt doen we wat nodig is, niet meer en niet minder. Het uitgangspunt is dat de cliënt het weer zelf kan.​

  1. Samenwerken in dialoog: We hebben elkaar nodig om het beste te kunnen bereiken. Samenwerken doen we vanuit een gelijkwaardige dialoog, met oog voor elkaars perspectief. We vormen een lerende omgeving.